PRIVACYVERKLARING Liefdevolle kracht coach mindset ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Artikel 1: persoonsgegevens die worden verwerkt

1.1 Liefdevolle kracht coach mindset kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Liefdevolle kracht coach mindset en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Liefdevolle kracht coach mindset verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

1.2 Liefdevolle kracht coach mindset kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
a. Uw voor- en achternaam;
b. Uw adresgegevens;
c. Uw telefoonnummer;
d. Uw emailadres;
e. Uw IP-adres

Artikel 2: waarom Liefdevolle kracht coach mindset gegevens nodig heeft

2.1 Liefdevolle kracht coach mindset verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Liefdevolle kracht coach mindset uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Artikel 3: hoe lang Liefdevolle kracht coach mindset gegevens bewaart

3.1 Liefdevolle kracht coach mindset bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Artikel 4: delen met anderen

4.1 Liefdevolle kracht coach mindset verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 5: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

5.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te (laten) dragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@liefdevolinjekracht.nl. Liefdevolle kracht coach mindset zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 6: klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

6.1 U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Liefdevolle kracht coach mindset bovengenoemde niet naleeft.

Artikel 7: beveiligen

7.1 Liefdevolle kracht coach mindset neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Liefdevolle kracht coach mindset maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@liefdevolinjekracht.nl.